Her kurumun ve endüstrinin kendi iş modelini sorgulaması gereken zamandayız! (Turkish)

Divider
Her kurumun ve endüstrinin kendi iş modelini sorgulaması gereken zamandayız! (Turkish)

Modern Pazarlama: CMO’lar İçin Bir Yol Haritası Önerisi DigitalTalks’18 Sonbahar etkinliğinde Labrys Yönetici Ortağı Sinan Günal, pazarlamanın hızlı dönüşümü ve bugünün pazarlama profesyonellerinin sahip olması gereken yetkinlikleri tartışıyor.

Recent Posts and News
Divider