Media

Divider

Modern Pazarlama : CMO’lar için bir yol haritası önerisi (DigitalTalks 2018)

Yeni CMO’nun önceliği pazarlama operasyonu değil büyüme olmalı (Turkish)
“Dijital” artık pazarlamanın önünde bir sıfat değil! (Turkish)
İletişim mecralarının evrimi (Turkish)
Seçim Paradoksu Etkisi (Paradox of Choice)! (Turkish)
Hayatı tamamen online yaşıyoruz! (Turkish)
Mikro anlarda doğru mesajı doğru kişiye vermeliyiz (Turkish)
Her kurumun ve endüstrinin kendi iş modelini sorgulaması gereken zamandayız! (Turkish)
CMO’lar CIO’lar kadar teknolojiye para harcıyorlar artık! (Turkish)
Divider